?7 แนวคิดสร้างสุขใจ ฉบับมหาตมะคานธี?

adminothers

?7 แนวคิดสร้างสุขใจ ฉบับมหาตมะคานธี?

?1.ศรัทธาในตัวเอง
ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นย่อมไม่มีสิ้นความหวัง
จงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

?2.เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคน
เพราะถ้าทำเช่นนั้น สุดท้ายจะไม่สามารถสร้างความพอใจให้ใครได้เลย จงซื่อสัตย์กับตัวเอง รับฟัง โต้แย้งด้วยเหตุผลและยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม

?3.คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเรา
เมื่อมองไม่เห็นแผ่นหลังฉันใด ย่อมมองไม่เห็นความผิดของคนเองฉันนั้น จงฟังคำแนะนำจากผู้อื่น แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

?4.ความคิดเป็นสิ่งวิเศษ
จงคิดแต่สิ่งที่ดีงาม เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจะงดงามเช่นเดียวกัน

?5.เผชิญหน้ากับคำตำหนิ
หากผู้ใดกลัวหรือมัวแต่หลีกหนี ย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญใด ๆ ได้ จงรับแต่สาระที่เขามอบให้ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลยไป คิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

?6.ทุกอย่างในโลกนี้มี 2 ด้าน
ทั้งสร้างทุกข์และให้สุข จงเลือกมองเฉพาะด้านที่สวยงาม ใช้เวลากับมันเพื่อสร้าง ส่วนอีกด้านจงมองผ่านและเก็บไว้เป็นบทเรียน

?7.พูดให้น้อยลง คิดให้มากขึ้น
รองหาข้อมูลให้มาก คิดก่อนพูด เพราะความนุ่มนวลและความสุขเป็นสัญสักษณ์ที่แท้จริงของความสำเร็จในชีวิต

ที่มา นิตยสารชีวจิต ปีที่14