😇 ทฤษฎีพหุปัญญาความฉลาดของมนุษย์ 8 ด้าน 😇

adminothers

😇 ทฤษฎีพหุปัญญาความฉลาดของมนุษย์ 8 ด้าน 😇

ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์
ความฉลาดของมนุษย์มีองค์ประกอบย่อย 8 ด้าน เป็นอย่างน้อย

👄 1. #ความฉลาดด้านภาษา
ความสามารถในการพูดและเขียน กวีหรือนักเขียนส่วนใหญ่มีความฉลาดด้านภาษาสูง

🧮 2. #ความฉลาดด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าใจและใช้สัญลักษณ์ในเชิงตรรกะ
เป็นความฉลาดที่จำเป็นอย่างมากสำหรับนักเขียนโปรแกรม

🛑 3. #ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับรู้พื้นที่แบบสามมิติ
คนที่จำเส้นทางได้ดี ออกแบบหรือวาดรูปเก่ง มีความฉลาดด้านนี้สูง
ซึ่งจำเป็นสำหรับนักออกแบบหรือสถาปนิก

🥁 4. #ความฉลาดด้านดนตรี
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับรู้และใช้จังหวะ ทำนอง และเสียงประสาน
เป็นความฉลาดที่จำเป็นสำหรับนักดนตรีหรือนักแต่งเพลง

🤹 5. #ความฉลาดด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
คนที่มีความฉลาดด้านนี้สูงจะเรียนรู้ท่าออกกำลังกายหรือท่าเต้นได้ง่าย
เป็นความฉลาดที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาหรือนักเต้น

🍃 6. #ความฉลาดด้านธรรมชาติ
เกี่ยวข้องกับการแยกแยะและจัดกลุ่มวัตถุหรือปรากฏการณ์ในธรรมชาติ
คนที่แยกแยะชื่อและชนิดต้นไม้หรือดอกไม้ได้คือคนที่มีความฉลาดด้านนี้สูง
เป็นความฉลาดที่จำเป็นสำหรับนักสัตววิทยาหรือนักพฤกษศาสตร์

💑 7. #ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าใจสภาวะจิตใจหรือเจตนาของผู้อื่น
เป็นความฉลาดที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม
รวมถึงพนักงานขายและนักการเมือง

🙆 8. #ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง
เกี่ยวข้องกับการควบคุมและเข้าใจความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ของตนเอง
นี่คือความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ
ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเองและการปรับอารมณ์ให้เหมาะสม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ
แต่เป็นความฉลาดที่ช่วยให้แสดงความฉลาดด้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Credit : หนังสือ Resillence ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น