? สร้างลูกค้าด้วยประสบการณ์ 5 step สู่เเนวทาง Marketing 5.0 ?

adminothers

? สร้างลูกค้าด้วยประสบการณ์ 5 step สู่เเนวทาง Marketing 5.0 ?

Marketing 5.0 คืออะไร?
การให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีเทคโนโลยีเเละทฤษฏี 5As เข้ามาส่งเสริมเป็นตัวช่วย หรือคอนเซปต์ง่าย ๆ คือ “Technology for humanity”
หากมองเป็นสมการก็คงเป็น
Human + Data + Technology + Platform + Analyze = Marketing 5.0

สรุปคือการผสมผสานระหว่าง Marketing 3.0 กับ 4.0 นั่นเอง

ด้วยสถานการ์ณปัจจุบันในยุค new normal นี้ ทําให้ผู้บริโภคต่างมีความลังเลในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ยากที่จะสร้างความดึงดูดหรือความน่าสนใจให้กับตัวสินค้าได้นาน
ด้วยเหตุผลนี้ ธุรกิจต่าง ๆ จึงควรหาวิธีการตลาดที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันให้มากที่สุด

โดยเเนวคิดล่าสุดเรื่อง Marketing 5.0 นั้นประกอบไปด้วยหลายปัจจัยมาก เเต่ที่วันนี้ที่อยากจะเน้นคือจุดประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญในการพัฒนา Customer Experience (CX) ของลูกค้าในเเต่ละ generation ได้ดียิ่งขึ้น

?มาทําความรู้จักกับโมเดล 5As กันเถอะ!

?? Aware รู้จัก
การรับรู้เกี่ยวกับตัวเเบรนด์ ที่อาจมาจากการโปรโมทตามช่องทางต่าง ๆ หรือจากคําเเนะนําของผู้อื่น

?? Appeal สนใจ
ความสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้า หรือ เลือกใช้บริการ

?? Ask ถามไถ่
ความสงสัยในตัวเเบรนด์ที่นํามาสู่การหาข้อมูลเเละรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รีวิว วีดีโอสาธิต หรือจากบุคคลอื่น

?? Act ตัดสินใจ
หากลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าหรือบริการนั้นตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้ จะนํามาถึงก้าวที่ 4 นี้ ซึ่งคือการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า

?? Advocate บอกต่อ
หากสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ จะนําไปสู่ก้าวสุดท้ายนี้ ซึ่งคือการบอกต่อ การชักชวนให้ผู้อื่นมาซื้อหรือใช้บริการ

หากเราสามารถสร้าง 5As นี้ให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของเราได้ ก็จะช่วยสร้างยอดขาย และทำให้แบรนด์ของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ

Original by “well-wisher”