? Growth Mindset กุญแจไขสู่ความสำเร็จ ?

adminothers

? Growth Mindset กุญแจไขสู่ความสำเร็จ ?

เพื่อน ๆ เคยได้ยินคำว่า Mindset กันไหมคะ ? อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำ ๆ นี้

‘Mindset’ หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อ หรือกรอบความคิดที่เรามี ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเหมือนแนวทางในการใช้ชีวิตของเรา ซึ่ง Mindset จะถูกแบ่งเป็น 2 อย่างด้วยกัน คือ ?Fixed Mindset แนวคิดของการยึดติดกับสิ่งเดิม กรอบเดิม ๆ หรือการไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ และไม่อยากพัฒนา
?Growth Mindset แนวคิดที่จะช่วยพัฒนาความสำเร็จให้กับชีวิต เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า คนเราสามารถพัฒนา ปรับตัว และดียิ่งขึ้นได้

แล้วคนที่มีแนวคิดแบบ Growth Mindset ต้องคิดแบบไหนกันนะ?

1.?มองปัญหาเป็นโอกาส
: ปัญหาคือเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่แน่นอนว่าปัญหาไม่ได้มีไว้หนี แต่มีไว้เพื่อให้เราหาทางแก้ และเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

2.?เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
: พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงในชีวิต การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นเรื่องที่ท้าทาย

3.❤️เปิดใจรับคำวิจารณ์ได้
: กล้าที่จะฟังคำวิจารณ์จากคนอื่น ๆ และเปิดใจที่จะยอมรับปรับปรุงแก้ไขตัวเอง

4.?‍♀️ยอมรับจุดอ่อนของตัวเองได้ และอยากพัฒนา
: รู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไร พร้อมที่จะแก้ไขพัฒนาจุดนั้นให้ดียิ่งขึ้น อยากเป็นคนที่เก่งขึ้นในทุก ๆ วัน

5.?ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดัน
: มองความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ และสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ พลาดไปแล้ว นำข้อผิดพลาดของตัวเองมาเป็นแรงผลักดันเพื่อแก้ไขต่อไป

Original by “well-wisher”