? จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่ไหว ทำไงได้บ้าง ?

adminothers

? จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่ไหว ทำไงได้บ้าง ?

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจช่วงนี้ เพื่อน ๆ หลายคนคงชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องใช้จ่ายอย่างรัดเข็มขัด ไหนจะค่ากินอยู่ ค่าใช้จ่ายลูก ฯลฯ รวมทั้งยังต้องมาจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต ..
ถ้าไม่ไหวจริง ๆ วันนี้ “well-wisher” มีทางออกมาแนะนำให้ตามกรณีไปค่ะ

? จ่ายไม่ไหวระยะสั้น
ชำระเบี้ยประกันในระยะเวลาผ่อนผัน สูงสุด 31 วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
ขอเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยประกันจากรายปี เป็นแบ่งชำระรายงวด 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน

? จ่ายไม่ไหวระยะยาว
ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลง เพื่อลดเบี้ยประกัน เปลี่ยนแบบกรมธรรม์ ตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขไว้

? ไม่สามารถจ่ายได้
ㆍ เปลี่ยนกรมธรรม์เป็น “แบบใช้เงินสำเร็จ” หรือ “แบบขยายเวลา” โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน
ㆍ นำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ในลักษณะของการกู้ยืม

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน