? เคล็ดลับทำอะไรแล้วไม่ล้มเลิกกลางคัน ?

adminothers

? เคล็ดลับทำอะไรแล้วไม่ล้มเลิกกลางคัน ?

?️ 1.ตั้งเป้าหมาย
จ้องมอง “ตัวเราในตอนนี้” หากไม่รู้ “จุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่” ย่อมไม่มีทางไปถึง “เป้าหมาย” ได้

? 2.รู้จุดมุ่งหมาย
คิดว่า “ทำไปเพื่ออะไร” หากไม่มีเป้าหมายย่อมทำต่อเนื่องไม่ได้ หากอยากทำอะไรสักอย่างให้เป็นกิจวัตรให้คิดด้วยว่า “เราทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร” คำตอบนั้นจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราทำกิจวัตรได้อย่างต่อเนื่อง

? 3.ห้ามคิดว่า “ต้องทำ!”
สิ่งสำคัญคือความรู้สึกว่า “อยากทำ” หรือ “ไม่อยากทำ”
สิ่งที่ชอบจะทำได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสิ่งที่เกลียดจะทำต่อเนื่องไม่ได้ กลไกการทำงานของสมองนั้นเรียบง่ายมาก ดังนั้น หากไม่อยากให้ตัวเองย่อท้อกับการทำกิจวัตร เราต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึก “อยากทำ”

? 4.ขยาย “ความปรารถนา”ให้ชัดเจนที่สุด
วาดภาพ “ตัวเราในแบบที่อยากเป็น”ให้ชัดเจน การวาดภาพและตั้งเป้าหมายอย่างแรงกล้าว่า “ฉันจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้!” จะทำให้เราไม่ถูกขัดขวางโดยความทรงจำในอดีตซึ่งอยู่ในสมองซีกซ้ายและเกิดพลังเชื่อมั่นถึงตัวเองในอนาคต “ตัวเราในแบบที่อยากเป็น”

Original by well-wisher