? ว่าด้วยเรื่อง “ที่ทำงานที่มีความสุข” ?

adminothers

? ว่าด้วยเรื่อง “ที่ทำงานที่มีความสุข” ?

วิธีชะลอการปรับตัวให้ช้าลงเพื่อยืดความสุขในที่ทำงานให้นานขึ้น

? 1. มีความสุขบ่อย ๆ ดีกว่ามีความสุขมาก ๆ
เพราะความสุขเล็ก ๆ แต่บ่อยนั้นอยู่ได้นานกว่าความสุขใหญ่ ๆ แบบนานทีปีหน

? 2. ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย
อย่าปล่อยให้งานซ้ำซากน่าเบื่อกลายเป็นงานที่คาดเดาได้และไม่ท้าทายอีกต่อไป

? 3. ความสุขที่ไม่คาดหวังสร้างความตื่นเต้นดีใจมากกว่า
พนักงานอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขที่ไม่ใช่ความสุขชั่วคราวก็ส่งผลให้งานดีขึ้นตามไปด้วย

? 4. บางครั้งการไม่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดี
บางครั้งหากมัวแต่หมกมุ่นกับการมีความสุขตลอดเวลา ก็อาจจะมองข้ามคุณค่าของการไม่มีความสุขไป เช่น ความโกรธ หรืออับอาย

Credit : HR NOTE.asiad