?️ ซื้อสินค้าออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัย ?️

adminothers

?️ ซื้อสินค้าออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัย ?️

?1.ผูกกับบัญชีธนาคาร
ควรผูกแบบที่มีจำนวนเงินไม่สูงมาก
กำหนดวงเงินใช้งานเท่าที่จำเป็น

?2.ตั้งค่าแจ้งเตือน เพื่อรับข้อมูล
เพื่อให้รับข่าวสารต่าง ๆ ได้ทันท่วงที

?3.ศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
รวมถึงมาตรการความปลอดภัยของแพลตฟอร์มก่อนตกลงทำธุรกรรมใด ๆ

?4.ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน PIN หรือข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น

❌5.ยกเลิกการผูกบัญชีธนาคาร เมื่อไม่ใช้งานแล้ว

กรณีที่สงสัยว่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์นั้นทันที ติดต่อธนาคาร หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ที่มา สมาคมธนาคารไทย