? ใช้ไฟอย่างไร ให้ค่าใช้จ่ายไม่พุ่ง ! ?

adminothers

? ใช้ไฟอย่างไร ให้ค่าใช้จ่ายไม่พุ่ง ! ?

♨️1.เปิดแอร์ 27-28 °c
พร้อมเปิดพัดลม และปิดประตู หน้าต่างให้สนิท

?2.เปิดพัดลม เบอร์ 1
ตั้งในจุดที่ลมถ่ายเท

?3.ใช้หลอดไฟ LED
และปิดดวงไฟที่ไม่ใช้

?️4.ใช้จอ LED โหมดประหยัดพลังงานคอมฯ
และปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ 15 นาที

?5.ไม่เปิด TV ทิ้งไว้
ปิด TV หากไม่ต้องการดูจริง ๆ

?6.ไม่เปิด-ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ
แช่ของไม่เกิน 2 ใน 3 ของตู้ และละลายน้ำแข็งเป็นประจำ

Original by well-wisher