?‍❤️‍?”วิธีชนะมิตร และจูงใจคน”?‍❤️‍?

adminothers

?‍❤️‍?”วิธีชนะมิตร และจูงใจคน”?‍❤️‍?

“น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย”
ตำหนิอย่างแยบคาย ‘ศัตรู’ จะกลายเป็น ‘มิตร’

หนังสือ “วิธีชนะมิตร และจูงใจคน” เขียนโดย เดล คาร์เนกี ได้บอก “วิธีปฏิบัติ 9 ประการเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมาง หรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคือง” ดังนี้

❤️1. เริ่มสนทนาด้วยการยกย่องสรรเสริญอย่างสุจริตใจ

?2. อย่าเตือนผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาผิด

?3. พูดถึงความผิดของท่านก่อน แล้วค่อยตำหนิผู้อื่น

?4. ขอความเห็น แทนการออกคำสั่งโดยตรง

?5. จงกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่ง

?6. ยกย่องสรรเสริญผู้อื่น แม้เขาได้ทำสิ่งใด ๆ ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย และยกย่องทุกครั้งที่เขาทำสิ่งใด ๆ ได้ดียิ่งขึ้น จงเห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชยอย่างเต็มที่

?7. อุปโลกน์ผู้อื่นในสิ่งดี เพื่อเขาจะได้เป็นไปตามนั้น

?8. ทำให้ความผิดที่ต้องการแก้ไขดูเป็นของง่ายที่จะแก้ไข

?9. ทำให้ผู้อื่นมีความสุข ก่อนที่จะกระทำในสิ่งที่ท่านเสนอแนะ

หนังสือ “วิธีชนะมิตร และจูงใจคน”
เขียนโดย เดล คาร์เนกี