☔️ เตรียมพร้อมรับมือหน้าฝน …เมื่อน้ำท่วมบ้าน ☔️

adminothers

☔️ เตรียมพร้อมรับมือหน้าฝน …เมื่อน้ำท่วมบ้าน ☔️

พายุยังไม่ทันหมด หน้าฝนก็ตามมาเยือนอีกแล้ว รู้ไว้ไม่เสียหลายเตรียมรับมือกันเถอะ

? 1. ทำประกันที่อยู่อาศัยติดไว้
มีไว้แล้วอุ่นใจ สิ่งที่ควรทำคือ มองหาประกันที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน
?ถ่ายรูปบริเวณบ้าน และทรัพย์สินเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเคลมประกัน
?หากจำเป็นต้องรีบอพยพออกจากบ้าน ให้นำของจำเป็น เช่น เอกสารสำคัญ ๆ ติดตัวไปด้วย

☎️ 2. เบอร์โทรเผื่อเหตุฉุกเฉินต้องมี !
เบอร์ที่ควรมี
?โทร 1111 กด 5 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
?โทร 1146 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม
?โทร 1784 สายด่วนแจ้งเตือนสาธารณภัย
?โทร 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

?️ 3.ปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้า
สิ่งที่ควรทำ : ปิดวาล์วแก๊สให้แน่น และหาพลาสติกมาคลุมไม่ให้น้ำเข้า เพราะน้ำจะทำให้วาล์วอุดตัน และควรยกเบรกเกอร์ไฟฟ้าลงเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในช่วงน้ำท่วม

? 4. ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงที่สุด
สิ่งที่ควรทำ : ถอดปลั๊กและขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้ที่สูงที่สุดและระวังอย่าให้มีความชื้นเข้าไปทำความเสียหายในแผงวงจร

Original by well-wisher