ใครจะทำธุรกิจส่วนตัวบ้าง มาดูแนวทางกันดีกว่า

adminothers

7 แนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัว ? ? ?

? สำรวจขีดความสามารถ
อันดับแรก ต้องเข้าใจลักษณะธุรกิจของเรา ว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่ ต้องจ้างพนักงานหรือไม่ และต้องบริหารงานด้วยความรอบคอบ รู้ขีดความสามารถของตัวเอง ว่าเรามีความรู้ดีแค่ไหน มีความรู้ทางด้านไหนเป็นพิเศษ และด้านไหนเป็นจุดอ่อน เพราะบางอย่าง ที่ความสามารถเราไม่ถึง อาจต้องพึ่งที่ปรึกษา

? บริหารจัดการ
เป็นสิ่งสำคัญต่อการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างยิ่ง เพราะหากเราไม่มีการจัดการที่ดี ธุรกิจก็จะไปไม่รอด ซึ่งหากเราจะเริ่มทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ เราควรจะมีระบบการจัดการให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะการบริหารทางด้านการเงิน และพนักงาน

? สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย คือหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ หากเราประกอบธุรกิจโดยไม่รู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใคร ก็เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทร ดังนั้น ให้เราสำรวจกลุ่มลูกค้าของเราให้ชัดเจนก่อน ว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใคร อยู่ที่ไหน ทำอะไร และชอบอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจของเรา ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นตัวชี้วัด เพื่อให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราได้มากที่สุด

? วางแผนการทำธุรกิจ
การทำธุรกิจ จะเกิดไม่ได้เลย หากเราไม่มีแผน ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าบริษัทต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย มีแผนอย่างชัดเจน อย่างเช่นว่า ปีนี้ต้องได้กำไรเท่าไร และจะต้องดำเนินงานไปในทิศทางใด และถึงแม้เราจะเป็นแค่เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเล็ก ๆ เราก็ต้องรู้จักวางแผนให้ดี และมีเป้าหมายที่ชัดเจน

? เตรียมแผนสำรอง
แน่นอนว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้น ล้วนแล้วแต่มีแผนที่ชัดเจน กลับกัน หากแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราก็ควรจะมีแผนสำรอง เพื่อรองรับและปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจของเรา เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในเบื้องต้นให้จงได้

? แหล่งเงินทุน
ในจุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจนั้น เราอาจจะใช้เงินไม่มากนัก แต่ถ้าหากในอนาคต เราต้องมีการขยายธุรกิจให้ใหญ่โตยิ่งขึ้น เงินทุนจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาธุรกิจให้เร็วได้ ดังนั้น เราจึงต้องคิดเผื่อสำหรับเรื่องนี้ โดยการมองหาแหล่งเงินทุนเอาไว้

? ลงมือปฏิบัติ
หัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ การลงมือทำ เพราะหากเราขาดการลงมือปฏิบัติแล้ว ผลงานหรือความสำเร็จก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย แต่หากเราต้องประสบกับความล้มเหลว ก็อย่าได้ท้อถอย แต่ต้องนำความล้มเหลวนั้นมาเรียนรู้ เพื่อที่จะสู้ และลงมือแก้ปัญหา