ปฏิบัติตัวยังไง ให้ปลอดภัยจากไวรัส โควิด19

adminothers

? วิธีการรับมือ ไวรัส COVID-19

จนวันนี้ไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ก็ยังมีความรุนแรง องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้

? 1.เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

? 2.เชื้อไวรัสติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

? 3.หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

? 4.ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม

? 5.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

? 6.ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น

? 7.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ

??? ถ้ามีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน!!!!

ที่มา : องค์การอนามัยโลก