ฉันคือความสุข

adminothers

ฉันคือความสุข

 1. สุขได้ทุกเวลา
  ความสุขที่แท้จริง คือไม่ต้องทำอะไรก็มีความสุข
 2. ความสุขจับต้องไม่ได้
  แม้บางเวลาเรามองไม่เห็นความสุข แต่เรารู้สึกได้
 3. ความสุขมีอยู่ทุกที่
  ชีวิตไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้น เพื่อให้เราทุกข์ใจ อยากทำอะไรให้ทำจะได้ไม่เสียใจทีหลัง
 4. ฉันคือความสุข
  ความสุขของตัวเอง ต้องดูแลด้วยตัวเอง รู้จักตัวเอง รวมทั้งรักตัวเองให้มาก ๆ และดูแลคนที่เรารักให้ดี

5.ความสุขเลือกได้
เราเลือกที่จะมีความสุขได้ แม้จะมีข้อผิดพลาดไปบ้าง

 1. ปล่อยวางคือความสุข
  ความสุขคือความสุข ไม่ควรยึดติด ถ้าจะมีทุกข์ก็เพราะยึดติดกับความสุข
  หัดปล่อยวาง

Original by “well-wisher”