😰 โรคต้องระวังที่มากับฤดูฝน 😰

adminothers

😰 โรคต้องระวังที่มากับฤดูฝน 😰

🥵 1.ไข้เลือดออก
ไข้สูงไม่ลด เบื่ออาหารอ่อนเพลีย เซื่องซึม

😷 2.โรคจากไวรัส
ไข้หวัด คัดจมูก รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ อีกด้วย

🤮 3.ท้องเสีย
อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบติดเชื้อทำให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารตามมา

🐹 4. โรคฉี่หนู
เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เป็นแผล ทำให้ป่วยมีไข้สูง ปวดตามตัวโดยเฉพาะน่อง และเบื่ออาหาร

🤬 5. คอติดเชื้อ
อาการเริ่มแรกคือเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามลำตัวจากนั้นมีไข้ บางรายมีน้ำมูกร่วมด้วย

😶‍🌫️ 6. ผิวหนังอักเสบ
แผลติดเชื้อ คัน เกิดตุ่มหนอง เกิดเชื้อรา และฝีได้

ที่มา www.paolohealhcare.com