? ฝึกสมองทดสอบปัญญา ?

adminothers

? ฝึกสมองทดสอบปัญญา ?

?1. ฝึกความจำ :
เลือกฟังเพลงที่ไม่เคยฟัง แล้วพยายามจดจำเนื้อร้องให้ได้

?2. ฝึกสมาธิ :
เปลี่ยนเส้นทางไปทำงาน จัดโต๊ะทำงานใหม่

?3. ฝึกภาษา :
อ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารในคอลัมน์ที่แทบไม่เคยผ่านตา

?4. ฝึกการใช้สายตา :
เดินเข้าไปในห้องหนึ่ง หยิบของในห้องออกมา 5 ชิ้น หลังเดินออกจากห้องมาแล้ว 2 ชั่วโมง ให้ลองย้อนกลับไปว่า ของทั้ง 5 ชิ้นเคยวาง
อยู่ที่ใดบ้าง

?5. จินตนาการถึงผลลัพธ์ :
ลองตั้งสมมติฐานเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วจินตนาการถึงผลลัพธ์

Credit : สสส.