? งานแห่งชีวิต ?

adminothers

? งานแห่งชีวิต ?

อะไรคือความสุขที่สุดของชีวิต ..สิ่งนั้นคือ
การรู้จักงานที่เหมาะสมกับตัวเองและลงมือทำจริง
การค้นหางานแห่งชีวิตเป็นการเข้าถึงความสุขแบบโดพามีน

เราแบ่งสิ่งที่เรียกว่างาน เป็น 3 ประเภท
?1. Rice-work งานที่ทำเพื่อการดำรงชีพ
งานที่ทำเพื่อให้มีรายได้ แม้ว่าจะไม่ชอบแต่ต้องทำเพื่อการดำรงชีพ

?2. Like-work งานที่ชอบ
งานนั้นเข้ากับตัวเอง ไม่เครียด แต่ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับตัวเอง

?3. Life-work งานแห่งชีวิต
คืองานที่เราคิดว่า เราเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้
เป็นงานที่มีความหมาย รู้สึกพอใจ มีความรู้สึกว่าบรรลุผลสำเร็จ

งานยังมี 2มิติ
ในมิติความสุขแบบโดพามีน จากการค้นพบตัวตน
และในมิติของออกซิโตซิน งานนั้นมีประโยชน์กับผู้อื่น
หรือการได้ช่วยเหลือสังคมผ่านการทำงาน

งานแห่งชีวิต คืองานที่
การค้นพบตัวตน + การได้ช่วยเหลือสังคม มาบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียว

Credit : มิติความสุขแบบโดพามีน