? กระตุ้น “สมองให้คึกคัก” ระหว่างทำงาน ?

adminothers

? กระตุ้น “สมองให้คึกคัก” ระหว่างทำงาน ?

การกลับมาทำงานวันแรก หลังจากวันหยุดยาว หลายคนอาจยังอยากหยุดต่อหรือรู้สึกว่าสมองไม่คึกคักเท่าที่ควร เรามาลองกระตุ้นสมองกันเถอะ

?1. ทักทายผู้คน 10 คน อย่างมีชีวิตชีวา
มอง & สื่อสาร ดึงดูดผู้คนด้วยความรู้สึกดี (ฝึกสมองด้านการมองเห็น และการสื่อสาร)

?2. เปลี่ยนลำดับการกิน
ลองกินขนมก่อนกินข้าว เพื่อเปลี่ยนความเคยชิน (ฝึกสมองด้านอารมณ์ และการจดจำ)

?3. ลองโต้แย้งกับตัวเอง
คิดผ่านมุมคนอื่น เพื่อสร้างมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ (ฝึกสมองด้านความคิด และความเข้าใจ)

⏳4. กำหนดเวลาเลิกประชุม
ทำให้สมองคึกคัก ความคิดเห็น เข้าใจ และจดจำ

ลองนำไปฝึกเพิ่มความคึกคักให้สมองกันนะคะ ^_^

Original by “well-wisher”