? สร้างตัวคุณให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดี ?

adminothers

? สร้างตัวคุณให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดี ?

⭐️ พลังคิด

เชื่อมโยงทั้งความคิด คำพูด การกระทำ ไปในทิศทางเดียวกัน ทิศทางที่ส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้น เริ่มด้วยความคิดที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น คำพูดที่เป็นบวกสร้างพลัง สร้างกำลังใจ และการกระทำที่เป็นประโยชน์กับทุกคน

เมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์แบบไหน ผลที่ได้ย่อมเป็นไปตามสิ่งที่ได้ทำไว้ ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้
สิ่งที่เราต้องทำก็คือ ตรวจสอบแค่ความคิด คำพูด และการกระทำของเรา ไม่ใช่ไปโทษคนอื่น หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก

? พลังใจ

กำลังใจ ถ้ามาจากภายนอก สักพักก็หมดไป คงอยู่ถาวรไม่ได้ แต่กำลังใจที่มาจากตัวเรา มันสร้างได้ตลอดเวลา จงเรียนรู้วิธีที่จะสร้างกำลังใจให้ตัวเองแทนที่จะรอคอยกำลังใจจากคนอื่น

กำลังใจที่สร้างได้เร็วที่สุด คือ การภูมิใจในความสามารถของตัวเองในตอนนี้ ศรัทธาและเชื่อว่าตัวเรา จะเก่งขึ้น ดีขึ้น กลายเป็นคนที่สำคัญต่อทุกคน เชื่อเฉพาะคำพูดที่ส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นเท่านั้น

? พลังการสำนึกรู้คุณ

ยิ่งคุณเห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ในใจคุณยิ่งรู้สึกว่ายิ่งมีเพิ่มขึ้น มากขึ้น เพราะความรู้สึกไม่ดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในใจ มักมาจากความรู้สึกขาดในปัจจุบัน

เมื่อเราเริ่มมีความรู้สึกขาดคิดมาในใจ ให้แทนที่ด้วยความคิดที่ว่า คนอื่นเขาก็มีสื่งที่เขาต้องการเพราะเขาคู่ควรกับมัน ตัวฉันก็มีสิ่งที่ต้องการเหมือนกัน และฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวฉันคู่ควรกับสิ่งที่ต้องการ

? พลังการวางใจ

เมื่อคุณมีสิ่งใด ที่ต้องการอยากได้มันมาก ๆ โปรดบอกกับตัวเองว่า ไม่ช้าก็เร็ว สิ่งนั้นจะมาหาเราในเวลาที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด เมื่อเราเตรียมพร้อมและคู่ควรที่จะเป็นเจ้าของสิ่งนั้น โปรดวางใจในความสามารถของตัวเอง ทิ้งความกังวล ทิ้งความกลัว และเดินหน้า

ลงมือทำในสิ่งที่เอื้อให้เราเข้าใกล้สิ่งนั้นให้ได้มากที่สุด
ลงมือทำด้วยความรู้สึกมั่นใจจากภายในใจว่าต้องได้สิ่งนั้นมาแน่นอน แต่ไม่ใช่พยายามทำเพราะกลัวจะไม่ได้ในสิ่งต้องการ

Original by “well-wisher”