🎉วิธีคิดที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ🎉

adminothers

🎉วิธีคิดที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ🎉

ทำไมคนที่ฉลาดเท่ากัน บางคนประสบความสำเร็จ แต่บางคนกลับล้มเหลว คำตอบก็คือ เพราะ “วิธีคิดในการใช้ชีวิต” ที่แตกต่างกัน… วันนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจกับ “วิธีคิด” เหล่านั้น ซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยเรื่อง “ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์” ของ ม.สแตนฟอร์ด ที่พบว่า การห้ามใจตัวเองให้ชะลอความพอใจลงก่อนและคิดถึงผลระยะยาว จะมีชีวิตที่ดีและประสบผลสำเร็จมากกว่า โดยคุณสามารถนำหลักการมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้

😉1. ถ้าไม่รู้จักยับยั้งใจตัวเอง ก็เท่ากับคุณยอมแพ้ให้กับตัวเอง
😗2. คนที่ประสบความสำเร็จ ต้องเป็นคนที่รักษาคำมั่นสัญญา
😙3. คนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องใช้ความศรัทธาและมีแรงจูงใจในตัวเอง
😚4. ความสำเร็จเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณเต็มใจ ทำในสิ่งที่คนไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เต็มใจทำ
😘5. ทำชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยกฎ “30 วินาที”
🥰6. ผลตอบแทนล้ำค่าที่เกิดจากการฝึกห้ามใจตัวเองตามทฤษฎี “มาร์ชมาลโลว์”
🤩7. เมื่อมีจุดมุ่งหมายและความปรารถนา ก็จะทำให้คุณได้รับความสงบสุขในจิตใจ
🥳8. ถึงเวลาเริ่มต้นชีวิตที่ดีแล้ว

เครดิต : ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์