ข้อคิดจากหนังสือ “น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20”

adminothers

ข้อคิดจากหนังสือ “น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20”

 1. การเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส
  Seelig เน้นถึงความสำคัญของการมองปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างเพื่อเปลี่ยนมัน
  เป็นโอกาสโดยให้ท้าทายกับสิ่งที่เจอและคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 2. รู้จักยอมรับความเสี่ยง
  ควรที่จะต้องจัดการกับยอมรับกับความเสี่ยงให้ได้เพราะว่า ถ้ากลัวความล้มเหลวมันอาจจะทำให้การพัฒนาศักยภาพของคุณนั้นติดขัด
 3. คุณค่าของความล้มเหลว
  ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ อยากให้มองเห็นว่าความล้มเหลวเป็นก้าวหนึ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
 4. ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ
  คุณควรที่จะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนพร้อมกับการลงมือทำอย่างแข็งขัน
  และไม่ควรที่จะรอโอกาสมาถึงอย่างเดียว คุณควรที่จะสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวคุณเอง
 5. พลังของการสร้างความสัมพันธ์ (connection)
  สิ่งนึงที่ควรจะมีเลยก็คือ connection ที่ดี มันจะช่วยทำให้เราก้าวไปสู่ผลสำเร็จที่ง่ายขึ้น หากมีโอกาสที่ได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นควรรับมันไว้ก่อน เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโอกาสอีกไหม

Credit : หนังสือ “น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20”