? Morning Routine ?

adminothers

? Morning Routine ?

วันนี้ “well-wisher” จะมาแนะนำวิธีปลุกจิตใต้สำนึกของเรา ให้พลังและศักยภาพที่หลับอยู่ในตัวให้ตื่นขึ้น
แค่ทำตามนี้ทุก ๆ เช้าที่ตื่นขึ้นมาค่ะ

? 1. ทำสมาธิตอนเช้าทุกวันเมื่อตื่นนอน มันช่วยให้สมองของเรามีพลัง

? 2. สำนึกรู้คุณด้วยการขอบคุณเพราะจะทำให้สิ่งดี ๆ ที่เรามีอยู่แล้วมีมากขึ้นไปอีกและนำพาสิ่งที่เราขาดเข้ามา

? 3. จินตนาการสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นเป็นช่วงหลอกสมองของเราให้เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการได้เกิดขึ้นแล้ว โดยใช้การ Visualization 3 ระยะ
?ระยะเวลา 3-5 ปี ให้นำเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้มาจินตนาการการใช้ชีวิตของเรา การงาน การพักผ่อนและทุกอย่างที่เราต้องการ
?ระยะ 1 ปี ให้หยิบ Future Vision ที่เคยเขียนไว้แล้วมาทบทวน จินตนาการให้ละเอียดชัดเจนมากขึ้นไปอีก
?ระยะ 1 วัน ให้เขียนสิ่งที่จะทำที่ต้องการให้เกิดขึ้นในวันถัดไปตั้งแต่ก่อนนอนแล้วหยิบมาทบทวนตอนเช้า

เพื่อน ๆ ลองทำกันดูนะคะ

Original by “well-wisher”