? ความปกติใหม่ ( New Normal ) เชิงพฤติกรรมของเมืองและโลกใบนี้ หลังจบ COVID-19

adminothers

? ความปกติใหม่ ( New Normal ) เชิงพฤติกรรมของเมืองและโลกใบนี้ หลังจบ COVID-19

? โลกจะมี New Normal อย่างไร? ? ประเด็นความเป็นไปของโลกภายหลังวิกฤตไวรัสโคโรนา กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในวงกว้างทั่วโลก มีความคิดเห็นจากนักวิชาการมากมายที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า อิทธิพลของความเป็นโลกาภิวัฒน์ (Globalization) จะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

? โลกแคบลง แต่ห่างกันมากขึ้น เชิงความรู้สึก ปรากฎการณ์โควิด19 ทำให้ปรากฎการณ์ ‘ตัวใครตัวมัน’ ของแต่ละประเทศเด่นชัดมากขึ้น ถึงแม้ว่าไวรัสโคโรนาจะเป็นปัญหาที่กระทบไปทั่วโลก แต่กลับไม่เห็นความร่วมมือหรือมาตรการที่ออกมาจากประชาคมโลกอย่างเท่าเทียมในแต่ละประเทศ การจัดการในปัจจุบันนี้เป็นการจัดการแบบตัวใครตัวมัน โดยในช่วงเวลานี้ประชากรแต่ละประเทศจะเริ่มรู้สึกถึงความเป็นชาตินิยมที่จะต้องพาประเทศตัวเองให้รอดก่อนอันดับแรก  

? ถึงเวลาที่จีนจะเป็นศูนย์กลางของโลก และประเทศในเอเชียจะได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้น ถึงแม้จีนจะเป็นจุดต้นกำเนิดของโรคระบาดนี้ แต่ในแง่ของการบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาด จีนพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเด็ดขาดและฉับไว ทำคะแนนได้ดีกว่าสหรัฐอเมริกาในสายตาประชากรโลกและอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของการเป็นผู้นำโลก
Kishore Manhbubani อดีตผู้อำนวยการองค์การความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ได้ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าไวรัสโคโรนาทำให้เกิดความแตกต่างด้านความศรัทธาของประชากรในชาติระหว่างจีนกับอเมริกา ในขณะที่ประชากรจีนไม่ผิดหวังกับการจัดการของประเทศตัวเอง แต่ประชากรสหรัฐอเมริกา กลับเริ่มเสียศรัทธาไปแล้ว เช่นเดียวกับการจัดการของหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งมีการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดได้รวดเร็วมากกว่า เห็นได้ชัดจากตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในฝั่งยุโรปและอเมริกาที่เพิ่มสูงขึ้นจนแซงหน้าประเทศในตะวันออกไปแล้ว การฟื้นตัวเร็วของกลุ่มประเทศในเอเชีย จะเป็นเหมือนผู้กอบกู้เศรษฐกิจโลกและสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนมากขึ้น  

? ระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากการขยายฐานการผลิต มาเป็นระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจในโลก จะเริ่มเปลี่ยนจากการพยายามขยายฐานการผลิตและการทำสงครามการค้า ไปสู่การมุ่งพัฒนาฐานการผลิตที่สามารถยืดหยุ่นได้ เนื่องจากไวรัสโคโรนาเป็นบทเรียนชั้นดี ที่ทำให้เห็นการหยุดชะงักทางการผลิตซึ่งเป็นเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลก การขยายฐานการผลิตจึงไม่ใช่ทางออกที่มองหาอีกต่อไป แต่เป็นการสร้างฐานการผลิตใหม่ที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นได้ แม้ได้รับผลกระทบเหมือนในวิกฤตครั้งนี้      

อ้างอิง: How will corona virus change the world? Corona virus Will Change the World Permanently. Here’s How. Welcome to the Great Transformation: How Covid-19 changed our world. How the World Will Look After the Corona virus Pandemic.