? อยากฝึกใจเป็นกลางไม่ตัดสินคนอื่น ?

adminothers

? อยากฝึกใจเป็นกลางไม่ตัดสินคนอื่น ?

เริ่มยังไงดี

“เริ่มจากสำรวจตัวเอง”

? 1. ความคิดที่เรามีต่อตัวเอง
เราตำหนิตัวเองไหม ตัดสินตัวเองไหม
ฝึกเคลียร์ออก

? 2. การเลี้ยงดูของเราตั้งแต่เด็ก
แม่บอกว่า.. หรือ ครูตำหนิว่า…
(คนอื่นตัดสินเรา)
ฝึกเคลียร์ออก

? 3. ความเชื่อที่เรายึดถือมานาน
บางทีเราเผลอคิดว่าความเชื่อของเราคือความจริงของโลก

? 4. สื่อที่เราเปิดรับในทุกวัน
สื่อมีผลต่อเรามาก จึงจำเป็นต้องกรอง
และเลือกรับสื่อ รับเมื่อพร้อม สื่อรอบด้าน

“ลองจับความรู้สึกของตัวเองต่อสถานการณ์นั้น ๆ
ว่าตัวเราเองรู้สึกอย่างไร
การวางใจเป็นกลางทำให้ใจเราเป็นอิสระ
ฝึกกันนะคะ 🙂 “

Credit : ครูพืช Taksa Chivit