???? รับมือวิกฤตของแพง อยู่อย่างไรให้รอด? ????

adminothers

???? รับมือวิกฤตของแพง อยู่อย่างไรให้รอด? ????

???? 1. งดสร้างหนี้ในช่วงเศรษฐกิจผันผวน
ในยุคที่ ‘สื่อออนไลน์’ มีอยู่อย่างแพร่หลาย ทำให้พฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบันนั้นสะดวกสบายขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้เงินเดือนเกินครึ่ง(ที่หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว) ในการช้อปปิ้ง หรือไม่ควรสร้างหนี้ด้วยการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น

???? 2. เก็บเงินให้มากขึ้น
นอกจากจะไม่ฟุ่มเฟือยแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ควรทำก็คือ “การเก็บเงิน” เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตเศรษฐกิจจะแย่ลงไปมากกกว่านี้หรือไม่ ทางที่ดีกรณีที่มีงานทำแล้วก็ควรเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ออมเผื่ออนาคตด้วย

⛵ 3. ศึกษาความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ในประเทศของเราน้อยมากที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเมื่อคุณเรียนจบและกำลังเริ่มวัยทำงาน คุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือขวนขวายเรื่องนี้เพิ่มเติมเป็นความรู้ด้วย

✈️ 4. ตามข่าวเศรษฐกิจในและนอกประเทศ
คุณควรศึกษาหรือตามข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจรอบตัว เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักจะส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ปัจจัยวิกฤตนั้น ๆ มีความสำคัญกับการส่งออก การท่องเที่ยว ภาษี การใช้ชีวิตของคนไทยมาแค่ไหนด้วย

Original by well-wisher