? วิธีป้องกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบนำ “บัญชีเงินฝาก” ของท่านไปใช้ ?

adminothers

? วิธีป้องกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบนำ “บัญชีเงินฝาก” ของท่านไปใช้ ?

? การรับจ้างเปิดบัญชีเงินฝาก หรือยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีเงินฝากไปใช้
หากพบบัญชีเงินฝากดังกล่าวเที่ยวข้องกับการกระทำความผิด อาจมีโทษทางกฎหมาย ?

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อดังนี้

? 1. ไม่รับจ้างเปิดบัญชีเงินฝาก
ให้กับบุคคลที่รู้จัก หรือไม่รู้จัก

? 2. ไม่ให้ใครยืมใช้บัญชีเงินฝาก
เช่น อาจมีบุคคลต้องสงสัยโอนเงินมาให้ท่านแล้วขอให้ท่านกดเงิน หรือโอนเงินคืนให้ หรือใช้บัญชีเงินฝากของท่านเป็นที่รับเงิน

? 3. ไม่ให้มิจฉาชีพได้รู้ข้อมูลส่วนตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพราะสามารถนำไปใช้เปิดบัญชีเงินฝากในชื่อของท่านได้

? 4. ไม่ให้ผู้อื่น รู้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านบริการธนาคารออนไลน์ (Mobile Banking Application)

ที่มา : LH BANK