10 พฤติกรรมต้องเลิก ถ้าอยากรวย

adminothers

10 พฤติกรรมต้องเลิก ถ้าอยากรวย

?1. ยืดเวลาในการเก็บเงิน เพื่อการเกษียณ

?2. จ่ายชำระหนี้บัตรเครดิต ขั้นต่ำตลอดเวลา

?3. ใช้จ่ายเงิน มากกว่าที่ตัวเองหาได้

?4. รอให้มีเงินมากพอ ค่อยคิดลงทุน

?5.จ่ายค่าสมาชิก แต่ไม่เคยใช้บริการ

?6. ไม่เคยสนใจ เรื่องประกันชีวิตและสุขภาพ

?7. ใช้เครื่องคิดเลข ไม่เป็น

?8. จมปลัก อยู่กับสิ่งแวดล้อมลบ ๆ

?9.ไม่เคยรู้จัก ความรู้ทางการเงิน

?10. ละ เลี่ยง การเรียนรู้ ทางการเงิน

โดย กองบรรณาธิการ