⛽️ “หมดไฟ หมดใจ” ชาร์จยังไงให้ใจฟู ⛽️

adminothers

⛽️ “หมดไฟ หมดใจ” ชาร์จยังไงให้ใจฟู ⛽️

  1. ให้รางวัลตัวเอง..เมื่อทำสำเร็จ
  2. นึกถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก
  3. ลองค้นหาความท้าทายในชีวิต
  4. วางมือกับสิ่งที่ทำอยู่..หันไปโฟกัสอย่างอื่นบ้าง
  5. หาบุคคลต้นแบบ..จะได้มีแรงจูงใจทำตาม
  6. พักผ่อนให้เต็มที่ กินอิ่ม นอนหลับ
  7. ตามหาแรงบันตาลใจใหม่ ๆ ..ไม่หยุดอยู่กับที่
  8. คิดถึงคนที่เรารัก และรักเรา ♥️

Original by well-wisher