? RETHINK เพราะชีวิตคือการคิดหลายชั้น ?

adminothers

? RETHINK เพราะชีวิตคือการคิดหลายชั้น ?

? Rethink ชีวิตและความสัมพันธ์
?ช่วยคนอื่นได้ ให้ได้ แต่ต้องไม่ต้องเบียดเบียนตัวเอง
?การเปรียบเทียบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งมีประโยชน์

? Rethink การทำงาน
?อะไรที่ใช่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว อาจไม่ใช่ในปัจจุบัน อย่าทำไปเรื่อย ๆ เพราะอยากเป็นคนพยายาม
?เก่งสุด ๆ ในเรื่องเดียวนั้นดี แต่ก่อนที่จะสุดกับเรื่องใด ลองทำหลายเรื่องให้แน่ใจก่อน

?️ Rethink การเงิน
?การประหยัดเงินเป็นเรื่องดี แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้รวย
?การทำบันทึกรายรับจะพาไปถึงดวงดาวแห่งความร่ำรวยเร็วกว่าการทำบันทึกรายจ่าย

Credit : SHORTCUT RETHINK