? วางแผนการลงทุนยังไงไม่ให้เจ็บตัว ?️

adminothers

? วางแผนการลงทุนยังไงไม่ให้เจ็บตัว ?️

? 1.สร้างหนี้ให้น้อยที่สุด
หากสงสัยว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะไปรอดมั้ย ควรเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ หรือใช้เงินลงทุนน้อย ๆ เพื่อทดลองก่อน แล้วค่อยขยายงานแบบค่อยเป็นค่อยไปแม้วิธีการเติบโตจากกำไรจะช้า แต่มั่นคงกว่าแน่นอน

?️ 2.แยกบัญชี
จดบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนตัวแยกจากบัญชีของร้านค้า เพราะเวลาเกิดปัญหาเงินหายจะได้รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

⛑️ 3.ควรมีเงินสำรองฉุกเฉิน
หากขายของได้เงินมา 100% แล้วนำไป ลงทุนต่อทั้ง 100% โดยไม่เก็บเงินไว้เลย หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะทำให้ลำบากได้

? 4.เก็บเงินฉุกเฉินไว้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
หากกิจการไปได้ไม่สวยไม่มีลูกค้าเลยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อยื้อเวลาร้านให้ดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นจึงควรมีเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ อย่างน้อย 3-6 เดือน เป็นต้น

Original by “well-wisher”