? วิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด ?

adminothers

? วิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด ?

เป็ดเป็นสัตว์ที่บินได้ แต่ไม่เก่งเท่านก ว่ายน้ำได้ แต่ไม่เก่งเท่าปลา
…ซึ่งในสังคมมักนำเป็ดมาเปรียบเทียบกับคนที่ทำอะไรได้หลาย ๆ อย่างแต่ไม่เก่งลึกสักอย่าง

การเป็นมนุษย์เป็ดในปัจจุบันมีโอกาสประสบความสำเร็จในโลกสมัยใหม่ เพราะมนุษย์เป็ดสามารถนำทักษะที่หลากหลายมาประยุกต์เข้าด้วยกันในการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในหลายสถานการณ์ ไม่ยึดติดกับความคิดหรือความเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว จึงเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้เสมอ

หากต้องการเป็นคนเก่งแบบเป็ด เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง คุณ Pat Flynn นักเขียนและนักธุรกิจชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือ “วิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด : How to be Better at (Almost) Everything” ได้อธิบาย 5 กฎเหล็กสำหรับคนอยากเก่งกว้าง แบบเป็ดไว้ ดังนี้

? ข้อที่ 1 : เรียนทักษะหลายด้านเพื่อใช้ร่วมกัน ดีกว่าเก่งด้านเดียวเป็นพิเศษ
ข้อสรุปง่าย ๆ คือ “เก่งกว้างดีกว่าเก่งลึก”

? ข้อที่ 2 : จงเป็นคนเก่งลึกในระยะสั้น
การที่เราต้องการจะเก่งในทักษะใดทักษหนึ่ง เราต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เหล่านั้นให้ลึกในระดับหนึ่งก่อน แต่พอเก่งถึงในระดับหนึ่งแล้ว ก็ให้เปลี่ยนไปฝึกทักษะอื่นต่อ เราจึงจะเป็นคนเก่งกว้างหลาย ๆ ด้านได้

✌️ ข้อที่ 3 : เก่งแค่ 80% ก็พอ
ต่อเนื่องจากข้อ 2 ให้เราฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการเป็นคนเก่งลึกระยะสั้นในแต่ละทักษะประมาณ 80% แล้วเปลี่ยนไปฝึกทักษะอื่น เพราะถ้าเราเก่งลึกกว่านี้ เราก็จะเข้าสู่โลกของคนเก่งลึก

? ข้อที่ 4 : โฟกัสแต่ทักษะจำเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เราต้องตั้งเป้าก่อนว่า เราจะพัฒนาทักษะใหม่ไปเพื่ออะไร แล้วทักษะที่เราได้มานั้นจะตอบโจทย์ต่อเป้าหมายเราอย่างไร เพื่อไม่ให้เราออกนอกกรอบไปฝึกทักษะอื่นที่ไม่จำเป็น

? ข้อที่ 5 : หมั่นฝึกฝนและเพิ่มระดับความยาก
เราต้องเพิ่มระดับความยากของการฝึกทักษะใหม่ เพราะถ้าเราฝึกทักษะในระดับความยากเดิม เราก็คงไม่มีทางเก่งขึ้นจนถึงระดับที่คาดหวังไว้ได้

? อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ : วิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด : How to be Better at (Almost) Everything