🌬️ ใช้เวลา “เช้า”กระตุ้นให้สมองตื่น 🌬️

adminothers

🌬️ ใช้เวลา “เช้า”กระตุ้นให้สมองตื่น 🌬️

🛀 1). อาบน้ำตอนเช้า – เปิดสวิตซ์ร่างกายให้พร้อมทำงาน

🪟 2). เปิดม่านนอน – แสงแดดช่วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินช่วยให้ร่างกายตื่นตัว

👁️ 3). เทคนิคฟุโดเมียวโอ – นอนลืมตาค้างไว้ 5 นาทีหลังตื่น (ลืมตาค้างไว้ คล้ายกับเทพฟุโดเมียวโอ หรือเทพผู้ไม่เคลื่อนไหว)

💃 4). ออกกำลังกายเข้าจังหวะ – นับ 1…2..1…2 ไปด้วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินช่วยให้ร่างกายตื่นตัว

🍢 5). เคี้ยวอาหารเช้าให้ละเอียด – คล้ายกับการออกกำลังกายเข้าจังหวะที่จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัว

ที่มา : อีบุ๊ก สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง