?️ ใช้เวลา “เช้า”กระตุ้นให้สมองตื่น ?️

adminothers

?️ ใช้เวลา “เช้า”กระตุ้นให้สมองตื่น ?️

? 1). อาบน้ำตอนเช้า – เปิดสวิตซ์ร่างกายให้พร้อมทำงาน

? 2). เปิดม่านนอน – แสงแดดช่วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินช่วยให้ร่างกายตื่นตัว

?️ 3). เทคนิคฟุโดเมียวโอ – นอนลืมตาค้างไว้ 5 นาทีหลังตื่น (ลืมตาค้างไว้ คล้ายกับเทพฟุโดเมียวโอ หรือเทพผู้ไม่เคลื่อนไหว)

? 4). ออกกำลังกายเข้าจังหวะ – นับ 1…2..1…2 ไปด้วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินช่วยให้ร่างกายตื่นตัว

? 5). เคี้ยวอาหารเช้าให้ละเอียด – คล้ายกับการออกกำลังกายเข้าจังหวะที่จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัว

ที่มา : อีบุ๊ก สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง