? หยุด 4 ทุกข์ – สร้าง 4 สุข ..แก่ครอบครัว (ตอนที่1) ?

adminothers

? หยุด 4 ทุกข์ – สร้าง 4 สุข ..แก่ครอบครัว (ตอนที่1) ?

“หยุด 4 ทุกข์”

? 1. หยุดหนี้สิน
แทนที่เราจะใช้จ่ายเกินตัว จนเกิดเป็นภาระหนี้สิน
เปลี่ยนมาลดรายจ่ายเพื่อเพิ่มรายได้กันดีกว่า

? 2. หยุดความรุนแรง
ความรุนแรงในสังคมมักมีสาเหตุมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากในครอบครัว
อย่าปล่อยให้เด็ก ๆ เติบโตมาโดยมีแบบอย่างที่ไม่ดี

? 3. หยุดอบายมุข
อบายมุข ทั้งสุรายาเมา และการพนัน คือต้นตอสำคัญของปัญหาในครอบครัว

☠️ 4. หยุดการนอกใจ
การนอกใจเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างบาดแผลร้าวลึกให้คนในครอบครัว

ที่มา : คู่มือเครือข่ายครอบครัวสร้างสุข