?ทำงานยังไงให้รุ่ง กับ เทคนิคสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยหลักการง่าย ๆ “DEVELOP”?

adminothers

?ทำงานยังไงให้รุ่ง กับ เทคนิคสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยหลักการง่าย ๆ “DEVELOP”?

?Development
ไม่หยุดยั้งการพัฒนาผลงานและตนเองอยู่เสมอ

?Endurance
มุ่งเน้นความอดทนหนักเอาเบาสู้

?Versatile
มีความสามารถหลากหลายรอบรู้ทุกอย่าง

?Energetic
กระตือรือร้นมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ

?Love
รักงานที่ทำแล้วสิ่งนั้นจะดีเอง

?Organizing
จัดการเป็นเลิศรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญก็ทำสิ่งนั้นก่อน

?Positive Thinking
คิดแต่ทางบวกมองโลกในมุมที่ดี

Original by “well-wisher”