🏅ทำงานยังไงให้รุ่ง กับ เทคนิคสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยหลักการง่าย ๆ “DEVELOP”🏅

adminothers

🏅ทำงานยังไงให้รุ่ง กับ เทคนิคสร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยหลักการง่าย ๆ “DEVELOP”🏅

🔺Development
ไม่หยุดยั้งการพัฒนาผลงานและตนเองอยู่เสมอ

🔺Endurance
มุ่งเน้นความอดทนหนักเอาเบาสู้

🔺Versatile
มีความสามารถหลากหลายรอบรู้ทุกอย่าง

🔺Energetic
กระตือรือร้นมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ

🔺Love
รักงานที่ทำแล้วสิ่งนั้นจะดีเอง

🔺Organizing
จัดการเป็นเลิศรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญก็ทำสิ่งนั้นก่อน

🔺Positive Thinking
คิดแต่ทางบวกมองโลกในมุมที่ดี

Original by “well-wisher”