?วันหยุดธนาคารไทย ปี 2564?️

adminothers

?แบงก์ชาติ ประกาศวันหยุด ปี 2564?️

รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาโพสต์ข้อความธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดตามประเพณี ปี 2564 วันไหนบ้างเช็กที่นี่ที่เดียว

ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันหยุดทำการของ “ธนาคาร” ประจำปี 2564 หยุดทำการ 18 วัน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.19/2563 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564

?1.เหตุผลในการออกประกาศเพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2564

?2. อำนาจตามกฎหมายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564

?3. ขอบเขตการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

?4. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี2564

เครดิต : แบงก์ชาติ