🧘7 อุปนิสัย ที่เราควรมีเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ🧘

adminothers

🧘7 อุปนิสัย ที่เราควรมีเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ🧘

1.Be Proactive🧎
เริ่มต้นลงมือทำก่อน คิดว่าชัวร์แล้วก็ทำเลย

2.Begin with the End in Mind🏋️
มีเป้าหมายชัดเจน ไม่ทำอะไรที่เขวออกจากที่ตั้งไว้

3.Put First Things First⛹️
ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ต้องมีการวางแผนที่ดี แล้วเลือกทำเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อน

4.Think Win-Win🤾
คิดแบบชนะ-ชนะ แบ่งผลประโยชน์ให้เท่าเทียมกันทุกคน

5.Seek First to Understand, Then to Be Understood🏇
เข้าใจคนอื่นก่อน ฟังให้มากขึ้น ใส่ใจในทุกคำที่คนอื่นพูด

6.Synergize🤼
ทำงานเป็นทีม งานจะเสร็จเร็วขึ้นถ้าร่วมมือกัน

7.Sharpen the Saw🏌️
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดูแลทั้งสุขภาพ ความคิด อารมณ์ และสังคม ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

ที่มา : หนังสือ The 7 Habits of Highly Effective People โดย สตีเฟน อาร์. โควีย์