?7 อุปนิสัย ที่เราควรมีเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ?

adminothers

?7 อุปนิสัย ที่เราควรมีเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ?

1.Be Proactive?
เริ่มต้นลงมือทำก่อน คิดว่าชัวร์แล้วก็ทำเลย

2.Begin with the End in Mind?️
มีเป้าหมายชัดเจน ไม่ทำอะไรที่เขวออกจากที่ตั้งไว้

3.Put First Things First⛹️
ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ต้องมีการวางแผนที่ดี แล้วเลือกทำเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อน

4.Think Win-Win?
คิดแบบชนะ-ชนะ แบ่งผลประโยชน์ให้เท่าเทียมกันทุกคน

5.Seek First to Understand, Then to Be Understood?
เข้าใจคนอื่นก่อน ฟังให้มากขึ้น ใส่ใจในทุกคำที่คนอื่นพูด

6.Synergize?
ทำงานเป็นทีม งานจะเสร็จเร็วขึ้นถ้าร่วมมือกัน

7.Sharpen the Saw?️
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดูแลทั้งสุขภาพ ความคิด อารมณ์ และสังคม ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

ที่มา : หนังสือ The 7 Habits of Highly Effective People โดย สตีเฟน อาร์. โควีย์