? ศิลปะโน้มน้าวใจผู้อื่น แบบบัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น ?

adminothers

? ศิลปะโน้มน้าวใจผู้อื่น แบบบัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น ?

? 1. ไม่ว่าตรง ๆ
อย่าเตือนผู้อื่นตรงไปตรงมาว่าเขาผิด

? 2.เริ่มต้นด้วยการชื่นชม
ตามด้วยการแนะให้เขาสนใจความผิดพลาดเขาเองโดยอ้อม

? 3. พูดความผิดพลาดของตัวเองก่อน
ก่อนวิจารณ์ผู้อื่น พูดความผิดพลาดตัวเองก่อน เขาจะได้ไม่ขุ่นเคืองใจและฟังที่เราแนะ

? 4. ถามคำถามแทนการออกคำสั่ง
ไม่มีใครชอบถูกสั่ง แทนที่จะพูดว่า “จงทำนั่น จงทำนี่” ลองพูดว่า “ทำอย่างนี้ดีกว่ามั้ย ลองพิจารณาดูสิ”

?5. อย่าหักหน้าใคร
ปล่อยให้ผู้อื่นได้รักษาหน้าของเขาเอาไว้ แม้เราชนะและอีกฝ่ายแพ้ ยกย่องให้เกียรติคู่กรณี อย่าทำให้เขาเสียหน้า

การเปลี่ยนผู้อื่น ต้องเริ่มด้วยการให้การยอมรับนับถือเขาก่อนนะคะ

Original by “well-wisher”