? หัวใจเศรษฐี สร้างความร่ำรวย จริงหรือ ?

adminothers

? หัวใจเศรษฐี สร้างความร่ำรวย จริงหรือ ?

บนโลกใบนี้ คนส่วนใหญ่ล้วนแต่มีความต้องการเป็นคนมั่งมี แต่คนไม่มี จะเป็นคนมั่งมี ได้อย่างไร???
เพราะต้นทุนของคนไม่เท่ากัน นี่คือสิ่งที่เราอ้างถึงเสมอ งั้นมาฟังเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาล

กาลครั้งหนึ่ง จุลลกะเศรษฐี ออกจากบ้านเห็นหนูตายตัวหนึ่ง จึงพูดว่า “ วันนี้ลางดี ผู้ฉลาดจะตั้งตัวได้ด้วยต้นทุนหนูตายตัวนี้ ” ยาจกชื่อ จูฬันเตวาสิก ได้ยินจึงเกิดความคิด

โดย เอาหนูตายไปขายคนเลี้ยงแมว ได้เงินไปซื้อน้ำอ้อย ไปขายให้คนเก็บดอกไม้ในสวนพอเดินผ่านอุทยาน เห็นกิ่งไม้ที่โดนพายุ ตกบนพื้นจำนวนมาก จึงรับอาสาเก็บกวาดพื้นทุกวัน และ นำกิ่งไม้ไปขายให้นายช่างหาฟืน ได้เงินมา 2-3 เท่า นำเงินที่ได้ซื้อตุ่มใส่น้ำกิน วางรอบเมืองเพื่อสร้างมิตร ทำให้มีแต่คนรัก ยาจกจูฬันเตวาสิก เมื่อค้าขายร่ำรวย เรื่องทราบถึง จุลลกะเศรษฐี จึงยกบุตรสารให้ เพราะเห็นว่า ยาจกจูฬันเตวาสิก สามารถรักษาทรัพย์สมบัติของตระกูลได้

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในคาถา หัวใจเศรษฐี ที่มีองค์ประกอบดังนี้

อุ มาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา แปลว่า ขยันหา ?
ได้แก่ ขยันหมั่นเพียรประกอบการงาน หาเลี้ยงชีพในทางสุจริต หนักเอาเบาสู้ ไม่เกียจคร้าน ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์

อา มาจากคำว่า อารักขสัมปทา แปลว่า รักษาดี ?
ได้แก่ การรู้จักคุ้มครองและรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความเพียร ไม่ให้สูญหาย ไปในทางที่ไม่สมควร หลีกเลี่ยงอบายมุข

กะ มาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา แปลว่า มีกัลยาณมิตร ?
ได้แก่ การรู้จักเลือกคบคนดี ไม่เอาอย่างในทางเสื่อมของเพื่อน เป็นตัวของตัวเองในทางที่ถูกต้อง

สะ มาจากคำว่า สมชีวิตา แปลว่า ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ?‍?
ได้แก่ การรู้จักประมาณรายรับรายจ่ายของตน ดำเนินตามหลักทางสายกลาง คือไม่ตึงจนเดือดร้อน และไม่หย่อนจนตกเป็นทาส

ถึงต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน แต่ใจและความคิดที่ยิ่งใหญ่ มีความเพียรเป็นแรงผลักดัน
สุดท้ายคนไม่มี จะกลายเป็นคนมั่งมี ได้ ในที่สุด สู้ ๆ ๆ นะคะ


เครดิต : นฤมล บุญสนอง CFP® นักวางแผนการเงิน / วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย