? The Life S.A.V.E.R.S. หลัก 6 ประการ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม ?

adminothers

? The Life S.A.V.E.R.S. หลัก 6 ประการ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม ?

S (Silence) : ความสงบนิ่ง
A (Affirmation) : คำปฏิญาณ
V (Visualization) : การสร้างภาพจินตนาการ
E (Exercise) : ออกกำลังกาย
R (Reading) : การอ่าน
S (Scribing) : เขียน

โปรดจำไว้เสมอว่า เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงโลกภายใน ซึ่งก็คือชีวิตของคุณ โลกภายนอก ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นควบคู่ไปด้วย

? S (Silence) : ความสงบนิ่ง

การตั้งใจทำให้จิตสงบนิ่ง เพื่อเริ่มต้นในแต่ละวัน ด้วยจิตใจที่สงบ สดใส และปรารถนาดีจะช่วยให้คุณมีสมาธิในเรื่องที่สำคัญกับชีวิต และแม้แต่ช่วงเวลาสำคัญที่กำลังเข้าสู่การพบกับความสุขที่แท้จริง โดยเริ่มจากการทำสมาธิเป็นพื้นฐาน ดังนี้

  • การทำสมาธิ
  • การสวดมนต์
  • การคิดไตร่ตรองทบทวน
  • การสูดลมหายใจลึก ๆ
  • การขอบคุณต่อสิ่งต่าง ๆ

“เวลาที่จิตใจสงบนิ่ง จิตของเราจะพบกับเส้นทางที่สว่างไสว รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคและทำให้หลงทาง จากนั้นจะแก้ไขให้ชัดเจนด้วยตัวเอง”
-มหาตมะ คานธี-

? A (Affirmation) : คำปฏิญาณ
จงระวังคำพูดที่คุณใช้กับตัวเองไว้ให้ดี

คำพูดมีอิทธิพลอย่างมากต่อระดับความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตคุณ ทั้งความมั่นใจ สุขภาพ ความสุข ความมั่งคั่ง ความสัมพันธ์ ฯลฯ
คำปฏิญาณ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนในแบบที่คุณต้องการ เพื่อจะประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของชีวิต
เพราะคำปฏิญาณจะให้โอกาสคุณ ในการออกแบบและพัฒนาทัศนคติ เพื่อนำพาตัวคุณไปสู่ชีวิตในระดับสูงขึ้น

“การกล่าวคำปฏิญาณซ้ำ ๆ จะนำไปสู่ความเชื่อ และเมื่อเกิดความเชื่อแล้วก็จะกลายเป็นความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า แล้วสิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้นตามมาเอง
-มูฮัมหมัด อาลี-

? V (Visualization) : การสร้างภาพจินตนาการ

คือการทำให้เห็นเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ หรือการใช้จินตนาการเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นกับโลกภายนอก กระบวนการสร้างภาพจินตนาการจะช่วยเพิ่มพลังในการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จ
การจินตนาการเกี่ยวกับเป้าหมายและความฝัน จะเป็นตัวดึงดูดให้ภาพในอนาคตนั้นเข้าใกล้ชีวิตจริงมากขึ้น

“จงมองในสิ่งที่คุณอยากให้เป็น แทนที่จะมองเพียงแค่สิ่งที่เป็นอยู่เท่านั้น”
-โรเบิร์ต โคลลิเย่ร์-

?️ E (Exercise) : ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายยามเช้า จะเป็นการกระตุ้นพลังงานเสริมสร้างสุขภาพ ปรับปรุงความมั่นใจในตัวเอง และสภาวะทางอารมณ์ ช่วยให้คุณมีความคิดที่ปลอดโปร่ง มีสมาธินานขึ้น ลองใช้โยคะในการออกกำลังกายยามเช้าดู เพราะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ครบถ้วนทั้งการยืดเหยียดและการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ

“หากคุณไม่มีเวลาออกกำลังกาย คุณก็อาจจะมีเวลาสำหรับการเจ็บป่วย”
-โรบิน ชาร์มา-

? R (Reading) : การอ่าน

การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจไปสู่การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เริ่มจากการอ่านหนังสือ วันละ 10-15 หน้า หรือ 10-15 นาที*

“คนที่ไม่ยอมอ่านหนังสือก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออก”
-มาร์ค เทวน-

? S (Scribing) : เขียน

การเขียนจะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบแนวคิด ได้แนวคิดใหม่ ๆ การตกผลึกทางความคิด ความสำเร็จ และบทเรียน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสการในการเติบโต และการพัฒนาตัวเองด้วย
อีกทั้งคุณยังสามารถกลับไปทบทวนสิ่งที่คุณเขียน ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นบ้าง

“ไม่ว่าคุณจะเขียนอะไรก็ตาม การเขียนเรียงร้อยเรื่องราวถือว่าเป็นวิธีการบำบัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่เซ็นต์เดียว”
-ไดอาน่า ราบบ์-

สรุปหนังสือ Miracle Morning
ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า