รู้ไรไม่เท่ารู้งี้.. ทำดีแทบตายยังไงก็ไปไม่ถึงฝัน

adminothers

รู้ไรไม่เท่ารู้งี้.. ทำดีแทบตายยังไงก็ไปไม่ถึงฝัน

 1. First impression
  ไม่ว่าเราจะพูดดีแค่ไหน แต่ถ้าภาพลักษณ์ไม่ให้คือจบ
  ภาพลักษณ์ดีก็มีชัยชนะไปกว่าครึ่ง
 2. ทุกคนสนใจเรื่องของตัวเองทั้งนั้น
  อยากให้คู่สนทนารู้สึกดีกับเรา อย่าสักแต่จะเล่าเรื่องของตนเอง ถ้าไม่รู้จะชวนคุยเรื่องไรก็ให้คุยเรื่องที่คู่สนทนาชอบค่ะ เพราะทุกคนจะมีความสุขเวลาได้คุยเรื่องตัวเองเสมอ
 3. แสดงความรู้สึกชื่นชม
  อยากให้ใครชอบเรา ก็จงแสดงให้เขาเห็นว่าเราชอบเขาก่อน จงชื่นชมเขา ..มนุษย์ล้วนแล้วแต่มีอารมณ์และความรู้สึก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเสมอ หากคน ๆ นั้นรู้สึกดีกับเราแล้ว มันจะทำให้การตัดสินของเค้าเอียงไปทางที่เราอยากให้เป็นไปแน่นอน

Original by “well-wisher”