5 ธุรกิจมาแรงแห่งปีหมู มีอะไรบ้าง มาดูกัน

adminothers

5 ธุรกิจมาแรงแห่งปีหมู ?

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ในโอกาสที่เราก้าวสู่ปีใหม่ “well-wisher”ขอนำเสนอไอเดียธุรกิจที่น่าจะมาแรง ให้เพื่อน ๆ นำไปเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต โดยในปี 2562 นี้ เรื่องของเศรษฐกิจแบ่งปัน หรือ sharing economy ยังคงเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ?

ธุรกิจบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันที่โดดเด่น เช่น บริการรถร่วมโดยสารสาธารณะชนิดที่ในบ้านเราเรียกใช้ผ่านแอป ได้มีการแตกแขนงมาเป็น car sharing ที่ให้บริการเช่าใช้รถยนต์แบบชั่วคราว โดยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง รายวันและรายสัปดาห์ ตามความต้องการผู้บริโภค

ธุรกิจนี้เริ่มขึ้นในประเทศแคนาดา และขยายออกไปสู่สหรัฐอเมริกา จีน และสิงคโปร์ ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในจีนและสิงคโปร์เป็นการให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานทางเลือก ผู้ให้บริการในต่างประเทศส่วนใหญ่เลือกจัดตั้งธุรกิจนี้ในรูปสหกรณ์ หรือกลุ่มเฉพาะกิจที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้ามีความนิยมมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า หลังกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายค่ายวางแผนหยุดการผลิตรถที่ใช้น้ำมัน และหันมาส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เชื่อว่าจะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องมารองรับตลาดมากขึ้น เช่น มอเตอร์ แบตเตอรี่ และบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เป็นต้น

บริการสำนักงานให้เช่า (coworking space) ? ก็ยังคงเป็นที่นิยม เพราะตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ดี บริการนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการปรับโฉมหน้าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เมืองไทย โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่มีการแข่งขันรุนแรง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างพากันปรับตัวโดยไม่ใช่เพียงสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น แต่ได้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสำนักงานให้เช่ารายวัน รายสัปดาห์ หรือจะเป็นแบบสมาชิกรายปี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับกลุ่มธุรกิจเปิดใหม่ที่มีงบประมาณจำกัด รองรับการทำงานแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ??ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากขึ้น มีการพัฒนามื้ออาหารให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงการพัฒนาสินค้าแบบ premiumization ยกระดับการบริโภคที่เน้นเรื่องความทันสมัย สะดวกสบาย มีนวัตกรรมและดีไซน์ ทำให้สามารถปรับราคาได้สูงกว่าสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าบริการสำหรับผู้สูงอายุหลังเกษียณ การทำบ้านพักและบริการเพื่อผู้สูงวัย ?? ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งตอบสนองผู้สูงอายุที่ต้องการความเป็นอยู่ที่เป็นอิสระมากขึ้น เช่น การให้บริการกายภาพบำบัด บริการอาหารเพื่อสุขภาพ บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น

ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ? ก็ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ที่เริ่มให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยลด ละ เลิก การใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อม บางธุรกิจเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สีเขียว บางรายมุ่งเน้นการทำธุรกิจ reuse หรือ recycle เช่น ให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์เก่ามาเติมสินค้าใหม่ได้ การพัฒนาวัสดุที่เหลือใช้ อย่างที่ดาราดังระดับโลก ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ได้ริเริ่มทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดตัวรองเท้าแบรนด์ Allbirds ที่ใช้ชานอ้อยเป็นวัสดุหลักในการผลิต สำหรับประเทศไทยเองก็มีผู้ริเริ่มผลิตรองเท้าจากผักตบชวาแล้วเช่นกัน แต่ยังเป็นแค่ระดับเริ่มต้นยังต้องการผู้ประกอบการรุ่นใหม่นำไปต่อยอดสู่ธุรกิจสีเขียวเพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจหุ่นยนต์ ? เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากขณะนี้ภาครัฐได้ออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและใหญ่หันมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ผ่านสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ภายใต้หน่วยงานที่มีชื่อว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือ Center of Robotics Excellence (CoRE) โดยปัจจุบัน CoRE มีต้นแบบหุ่นยนต์แล้วจำนวน 85 ต้นแบบในราคาไม่แพง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการอบรมเพื่อยกระดับบุคลากรให้สามารถประกอบและติดตั้งระบบหุ่นยนต์ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังเปิดรับกลุ่มสตาร์ตอัพในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้สามารถเข้าไปลงทะเบียนขอให้ CoRE เข้าไปให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ด้วยค่ะ ?