สังคมก้มหน้า..ที่มาของหลากโรค ?

adminothers

สังคมก้มหน้า..ที่มาของหลากโรค ?
พฤติกรรมการก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุของโรคตามมา ดังนี้

? 1.นิ้วล็อก
จากการเกร็งมือเพื่อจับ และกดจิ้มสมาร์ตโฟนบ่อย ๆ หรือถือค้างไว้เป็นเวลานาน

?️ 2.ตาแห้ง
สายตาล้าจากการจ้องหน้าจอที่มีขนาดเล็กติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

? 3.สมาร์ทโฟนซินโดรม
ปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ จากพฤติกรรมการก้มหน้าจดจ่ออยู่กับหน้าจอ

? 4.ปัญหาด้านการนอน
แสงสีฟ้าจากหน้าจอส่งผลกระทบกับการผลิตสารเมลาโทนินที่ควบคุมการหลับและตื่น ทำให้ให้นอนหลับยาก หรือนอนหลับไม่สนิท

? 5.โรคกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม
การอยู่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลานาน ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานไม่เต็มที่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือภาวะอ้วน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาซาดไทย
ที่มา : พญ.ทิมภ์พร วิทูรพงศ์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาจจุเฬาลงกรณ์ สถากาขาดไทย