? คุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นแบบไหน? ?

adminothers

? คุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นแบบไหน? ?

วันนี้รีแล็กซ์กันหน่อยนะคะ เรามาทายนิสัยความคิดกันดีกว่าโดนทำนายจากท่าทางการกุมมือและกอดอกค่ะ ?

? เวลากุมมือ ? และ ? กอดอก ?

กุมมือแล้วนิ้วโป้งขวาอยู่นอก กอดอกแขนขวาอยู่นอก..สมอง ซ้าย – ซ้าย :
รับเหตุการณ์ด้วยเหตุผล และประมวลผลด้วยเหตุผล เป็นคนจริงจัง เข้มงวดกับระเบียบวินัยและมีความพยายาม

กุมมือแล้วนิ้วโป้งขวาอยู่ใน กอดอกแขนขวาอยู่นอก..สมอง ขวา – ซ้าย :
รับเหตุการณ์ด้วยอารมณ์ และประมวลผลด้วยเหตุผล เป็นคนที่มีอุดมคติ เจ้าระเบียบ สมบูรณ์แบบ เชื่อมั่นในความคิดตัวเอง

กุมมือแล้วนิ้วโป้งขวาอยู่นอก กอดอกแขนซ้ายอยู่นอก..สมอง ซ้าย- ขวา :
รับเหตุการณ์ด้วยเหตุผล และประมวลผลด้วยอารมณ์ เป็นคนที่มี 2 บุคลิกในตัว มีความสับสนในตัวเอง ไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ

กุมมือแล้วนิ้วโป้งขวาอยู่ใน กอดอกแขนซ้ายอยู่นอก..สมอง ขวา- ขวา :
รับเหตุการณ์ด้วยอารมณ์ และประมวลผลด้วยอารมณ์ เป็นคนที่โลกสวย ชอบทำตามอารมณ์
ทำตามความรู้สึกตัวเอง

ปล.ดูภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ

Credit  http://variety.teenee.com/foodforbrain/62740.html