? ทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาโอนเงินผิดบัญชี/ผิดจำนวนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ?

adminothers

? ทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาโอนเงินผิดบัญชี/ผิดจำนวนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ?

? ผู้โอน..โอนผิดชีวิตเปลี่ยน ?️
ㆍ ธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินกลับคืนเข้าบัญชีผู้โอน เว้นแต่ ได้รับการยินยอมจากผู้รับโอนผิดเท่านั้น
ㆍ ค่ารรรมเนียมการโอนไปและโอนกลับ ผู้โอนอาจต้องรับผิดชอบเอง

? ผู้รับโอนผิด…ไม่คืนเขา เราก็ผิด ?️

  • ผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดอาจมีความผิดตามกฎหมาย หากไม่คืนเงินให้แก่ผู้โอน
  • ถ้าผู้โอนรู้จักผู้รับโอนผิด ติดต่อเจรจาขอคืนเงินได้เลย แต่ถ้าไม่สามารถติดต่อได้

?ขั้นตอน?

ถ้าผู้โอนรู้จักผู้รับโอนผิด ติดต่อเจรจาขอคืนเงินได้เลย แต่ถ้าไม่สามารถติดต่อได้

1.แจ้งปัญหากับธนาคาร และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ธนาคารร้องขอ ?

2.ธนาคารรับแจ้งปัญหาและแจ้งระยะเวลาดำเนินการ ⏰

3.ติดต่อผู้รับโอนผิดเพื่อให้ยินยอมคืนเงิน ?
3.1 กรณีธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรง
3.2 กรณีต่างธนาคาร ธนาคารจะประสานงานกับธนาคารของผู้รับโอนผิด

4.ธนาคารแจ้งผลการประสาน ?
4.1 กรณียินยอมคืนเงิน ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน
4.2 กรณีไม่ยินยอมคืนเงิน/ติดต่อไม่ได้
ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนผิดดำเนินการอายัดบัญชี/เปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้รับโอนผิดให้แก่พนักงานสอบสวน เพื่อให้ผู้โอนดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย