? เราใช้เงิน…เพื่อ ?! ?

adminothers

? เราใช้เงิน…เพื่อ ?! ?

? 1. เพื่อการบริโภค โดยการใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนของที่มีมูลค่าเท่ากัน เช่น การซื้ออาหารหรือของใช้ในชีวิตประจำวัน

? 2. เพื่อการลงทุน คือ การใช้เงินแบบมีหลักประกันอะไรบางอย่างในอนาคต ไม่ใช่การได้รับของที่มีมูลค่าเหมาะสมกับเงินที่จ่ายไปทันที โดยอาจจะเป็นการลงทุนในการศึกษา ซื้อหนังสือมาอ่านซึ่งความรู้เหล่านี้อาจจะสร้างรายได้ที่มากกว่าในอนาคต

? 3. เพื่อการผลาญ คือการใช้เงินไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้อะไรกลับมา และไม่เกิดมูลค่าในอนาคต เช่น การสังสรรค์ ดื่มแอลกอฮอล์

แล้วเพื่อน ๆ ใช้เงินหมดไปกับอะไรมากที่สุดล่ะ..?

Original by well-wisher