ฉลาดใช้เงินต้องแบบนี้

adminothers

7 วิธีใช้เงินอย่างฉลาด ?

ช่วงนี้ถึงน้ำมันจะราคาลดลงมาบ้าง แต่ของกินของใช้กลับขึ้นราคาสวนทางกัน การประหยัดและรู้จักใช้เงินจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด วันนี้ “well-wisher” มีวิธีใช้เงินแบบฉลาด ๆ มาฝากกันค่ะ

1. การวางแผนระยะยาว ? ในอีก 10 ปีข้างหน้า ด้วยการสำรวจการใช้เงินของตัวเอง จัดสัดส่วนการใช้เงินให้อยู่ในขอบเขตที่วางไว้ หากยังไม่ได้ ก็ให้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง

2. จัดงบดุลค่าใช้จ่ายส่วนตัว ? ด้วยการนำรายรับทั้งหมดมารวมกัน และทำรายรับรายจ่ายเป็น รายวัน รายเดือน แล้วมาดูว่าการใช้จ่ายของเราเป็นบวกหรือติดลบ

3. ออมแบบลบสิบบวกสิบ ➕➖เป็นวิธีการออมที่นิยมใช้กันมาก ด้วยการหักเงินรายรับ 10% มาเป็นเงินออม หรือ หากใครที่ชอบซื้อของก็นิยมใช้แบบบวกสิบ คือเพิ่มเงิน 10% ของราคาของเพื่อใช้เป็นเงินออมแทน

4. แผนการเงินเพื่อซื้อรถ ? ไม่ควรผ่อนเกิน 15% ของรายได้ครอบครัว ควรเลือกรถที่คุ้มค่ากับการใช้งาน และดูที่ดอกเบี้ยต่ำ โดยศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ

5. แผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน ? ราคาบ้านที่ซื้อไม่ควรเกิน 30 เท่าของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว และค่าผ่อนบ้านไม่ควรเกิน 25-30% ของรายได้ต่อเดือน

6. แผนการใช้เงินเพื่อลูกน้อย ? รู้จักวางแผนล่วงหน้าก่อนการมีลูก ว่าค่าใช้จ่ายในการคลอดต้องใช้เงินเท่าไร และรายเดือนประมาณเท่าไร แล้วมาดูว่าคุณสามารถออมรายเดือนได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามมีลูก

7. การออมเพื่อการลงทุน ? แต่ก่อนที่คุณจะลงทุน คุณต้องมั่นใจแล้วว่าได้กันเงินไว้ในส่วนของค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน และเงินสร้างหลักประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประเภทของการลงทุนก็มีมากมาย เช่น กองทุนรวม หุ้น เงินฝาก ซึ่งผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด