? รวมแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตจากแดนอาทิตย์อุทัย ?

adminothers

? รวมแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตจากแดนอาทิตย์อุทัย ?

? Kodawari ทำทุกอย่าง ให้ออกมาดีที่สุด
หน้าที่หรืองานที่เรากำลังรับผิดชอบอยู่นั้น ไม่ใช่เป็นเพียง แค่งานธรรมดา แต่เป็นคุณค่าที่เราสามารถส่งมอบให้ผู้อื่น และในเมื่อเรามีความภาคภูมิใจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความสุขในการทำงานนั่นเอง

?Omotenashi จิตวิญญาณในการบริการอย่างบริสุทธิ์ใจ
ให้ความสำคัญและใส่ใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ฯ ลงไป ในการสร้างสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ จนอยากที่จะกลับมาใช้ซ้ำ และอยากบอกต่อ

? Rinen สิ่งที่เรากระทำอยู่นั้น ดำรงอยู่เพื่ออะไร
บริษัทญี่ปุ่นนำหลักการนี้มาใช้โดยเน้นการมอบคุณค่าให้กับสังคม มากกว่าตัวเงินที่พวกเขาจะได้รับ ทำให้สินค้าและบริการของร้านมีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อคนอื่น ๆ มากกว่าการคิดแต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้เราได้กำไรมากที่สุด

? Ganbaru การอดทนและทำงานอย่างเต็มที่
การทำงานอย่างหนักได้กลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่ในบางครั้ง เราก็อาจรู้สึกเบื่องานหรือเจออุปสรรคได้ “กันบารุ” จึงเป็นหลักเกี่ยวกับการให้อดทนทำงานออกมาให้ดีที่สุดจนกว่าจะประสบความสำเร็จ หรือ งานสิ้นสุดลง

รู้หรือไม่ ? ? อิคิไก คือ ปรัชญาในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของชาวญี่ปุ่น ที่ว่าด้วยการค้นหาเป้าหมายในชีวิต โดยการตอบคำถามว่า
สิ่งที่เรารัก, สิ่งที่โลกต้องการ, สิ่งที่สร้างรายได้ให้เรา และสิ่งที่เราทำได้ดี คืออะไร ..ถ้าเราสามารถทำได้ทุกข้อพร้อมกัน นั่นคือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่หรือ อิคิไก นั่นเอง..

ที่มา: bbc. wikipedia