หนี้ไม่น่ากลัว ถ้ารู้เรื่องนี้

admindebt

หนี้ไม่น่ากลัว ถ้ารู้เรื่องนี้

วัยเด็กของเราถูกสอนว่า “หนี้ = ไม่ดี” แต่คำถามคือมันไม่ดี แล้วทำไมยังมีคนที่รวยจากการเป็นหนี้อยู่..นี่คือสิ่งที่เราได้รู้ แล้วทำให้หนี้มันไม่น่ากลัวอีกต่อไป ถ้ามีความฉลาดทางการเงินมากขึ้น

???? 1. รู้ว่าสามารถจ่ายได้ตามกำหนด
ไม่ค้าง ไม่ผ่อนผัน ไม่เกินตัว ทุกอย่างดำเนินอย่างราบรื่น

???? 2. รู้ว่าทำเงินได้มากกว่าที่ต้องผ่อน
เป็นหนี้ดีที่ ก่อเกิดรายได้ครอบคลุมจนไปถึงมากกว่าที่ต้องผ่อน

???? 3. รู้ว่ายังมีสภาพคล่องแม้จะมีหนี้
ไม่กระทบค่าใช้จ่ายส่วนอื่น (กินใช้, ออม, ลงทุน)

หนี้ เป็นคำเรียกของการกู้ยืมเงินจากผู้อื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนหากศึกษา อยู่ที่ว่าคุณจะใช้เพื่อให้ตัวเองรวยขึ้น หรือจนลงเท่านั้นเองค่ะ????

Credit : gagalin567