3 ทัศนคติ ดึงดูด “เงิน”

adminfinbook

3 ทัศนคติ ดึงดูด “เงิน”

1.บุคลิกภาพ
การมองครั้งแรกแล้วรู้สึกดี แบบ first impression มองทีเดียวสะดุดตา เป็นจุดดึงดูดลำดับแรก คือ แต่งตัวสะอาดสะอ้าน ดูเรียบร้อย เหมาะแก่กาละเทศะ

2.การพูด
เราต้องฝึกฝนบ่อย ๆ ให้พูดจาสุภาพ มีเสน่ห์ พูดจาให้ผู้คนรอบข้างอยากฟัง สบายใจ และคล้อยตาม

3.จิตวิทยา
จงเป็น “นักโน้มน้าวจูงใจคน” ที่ฉลาดและลื่นไหลทำให้ผู้คนไว้ใจอย่างแท้จริง

นี่คือหัวใจหลักของการดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้าหาเรา นั่นคือ “เงิน”

ทัศนคติเปรียบเสมือนศูนย์รวมแรงดึงดูดที่ทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการ

Original by”well-wisher”