ความรู้การเงิน 4 ด้านที่เราต้องรู้

adminfinbook

ความรู้การเงิน 4 ด้านที่เราต้องรู้

สิ่งที่เราต้องรู้ มี 4 ด้านได้แก่

1.การจัดการรายได้
คนส่วนใหญ่คิดว่าการมีรายได้เยอะเท่ากับความมั่งคั่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิด รายได้เป็นเพียงตัวช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างความมั่งคั่งเท่านั้น แต่การจัดการรายได้ เป็นส่วนนึ่งที่ทำให้เรามั่งคั่งได้

2. การจัดการค่าใช้จ่าย
คือ การวางแผนการใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้ไม่เกินรายได้และไม่เป็นหนี้เกินรายได้ ทำให้มีเงินเก็บ เพื่อสร้างความมั่งคั่งต่อไป

3. การจัดสรรเงินออม
แน่นอนว่า เมื่อเราวางแผนค่าใช้จ่ายแล้ว เราก็ต้องมีเงินออมเพื่อใช่จ่ายในยามเกษียณ หรือ ยามฉุกเฉิน ใช่มั้ยคะ

4.การวางแผนการลงทุน
การที่เราจะมั่งคั่งได้นั้น เราต้องเพิ่มรายได้ ก็คือการลงทุน อย่างสม่ำเสมอ เรียนรู้การลงทุนและ วางแผนการลงทุนแบบรอบคอบเพื่อให้ได้ผลกำไรจากการลงทุน

Credit : UPMONEY FINANCE